sfeerfoto afhankelijk van de gekozen bladzijde
 
 
gps uiteenzetting

verslag GPS uiteenzetting, door Nico Blankaert
op vrijdag 17 november 2017

BaseCamp®

Je hoeft niet noodzakelijk Garmin klant te zijn om het programma BaseCamp te gebruiken. BaseCamp kan je dowloaden via volgende link: http://www.garmin.com/nl-BE/shop/downloads/basecamp . Pas als je een Garmin toestel bezit, kan je kaarten met meer details gebruiken.

De makkelijkste manier om kaarten binnen Basecamp op je computer te krijgen gaat via Garmin Express, eveneens gratis te downloaden vanaf https://www.garmin.com/nl-BE/software/express. Met dit programma kan je controleren op updates. De kaarten kan je laten installeren enkel op je gps, enkel op je computer of zowel op de computer als op je gps.

Op BaseCamp kan je onder het tabblad 'Kaarten' nakijken welke kaarten je beschikbaar hebt:

kaarten

Linksboven in BaseCamp vind je de 'Bibliotheek'. Dit is de database om je routes te sorteren. Het is goed om gebruik te maken van mappen en submappen...Met de
Een nieuwe map maakt je door 'Bestand > Nieuw > Lijstmap' te kiezen en vervolgens een naam te geven.

Ook gereden routes kan je van je gps ook slepen naar de gewenste map op BaseCamp. Geen zorg, vanop de computer kan je niets weggooien op je gps!

BaseCamp is een programma die voortdurend vanzelf alles opslaat. Je hoeft dus niets speciaals te doen om iets te bewaren. Een goed idee is een back-up te maken van je BaseCamp op bijvoorbeeld een USB-stick. Dit doe je via 'Bestand > Back up ...'.

Voorkeuren instellen in BaseCamp

Onder het tabblad 'Bewerken' vind je 'Opties'.

Belangrijk is het onderdeel 'Activiteitenprofiel'. Voor onze motorfietsroutes kiezen we steeds 'Kortere afstand'.
Verder duiden we aan wat we wensen te vermijden: onverharde wegen, veerboten, kabelbaan (niet te veel vermijden!).

opties1

Onder 'Toesteloverdracht' vinken we helemaal niets aan, en kiezen vervolgens 'Pas toe op alle toestellen'.

toesteloverdracht

Route maken op BaseCamp

Start met een map aan te duiden waarbinnen je de route wenst te maken (linksboven binnen BaseCamp).

nieuweRoute

Klik eerst even op de kaart zodat een licht blauwe rand rondom de kaart wordt getoond. De kaart is nu actief.
Kies vervolgens het icoontje voor een nieuwe route (drie groene vierkantjes die met elkaar verbonden zijn, zie hierboven) en geef je route een naam, bijvoorbeeld 'tabakstreffen2018'.
naamNieuweRoute
Als dit icoontje bij jou niet zichtbaar is, kan je het steeds via 'Beeld > Werkbalken' zichtbaar maken.

Zoom voldoende in zodat je zeker op de weg kan klikken en duid je gewenste startpunt aan. Plaats je startpunt zo dicht mogelijk bij de eigenlijke vertrekplaats.

eerstePunt

Zodra je het startpunt geplaatst hebt met het potloodje, is BaseCamp klaar om een volgend punt te plaatsen. Je blijft een rechte lijn zien tussen het vorige punt en de huidige muisaanwijzer.

Een mogelijkheid is om nu enkel in grote lijnen een route te maken en op dit ogenblik nog niet te bekommeren over de te volgen weg (bijv. dorp per dorp).

Handig is om nu gebruik te maken van het muiswieltje om uit te zoomen, eventueel over te gaan naar het handje met de H-toets, om de kaart te verschuiven...opnieuw inzoomen op je gewenste bestemming, opnieuw te kiezen voor route met de R-toets en het volgende punt te tekenen op de kaart.

volgendePunt

toets "H" = hand (= kaart verschuiven)
toets "R" = route (potlood hangt daar aan)

Onderaan kan je steeds het aantal kilometer aflezen.
kilometerindicatie

Druk de 'Esc'-toets op je toetsenbord om de route te stoppen.

Hoogstwaarschijnlijk wil je de route nog aanpassen. Daarvoor gebruiken we toets "I" = invoegen (potlood met een +).

Zodra je met dit gereedschap in de buurt van je eerder gemaakt route gaat, verschijnt een dikke grijze lijn (tussen welke punten je wenst in te voegen).

Nu kan je klikken op je route die je niet op deze weg wilt, en klikken waar je die wel wenst...

De cursor blijft verbonden met een lijntje. Je kan nu nog andere extra punten plaatsen... Zoom steeds voldoende in om zeker te zijn dat je punten wel degelijk op de weg staan.
Om dit alles te stoppen klik je op Esc.

Probeer dit best eerst met een bescheiden route.

Een route maak je liever niet met waypoints. Waypoints blijven immers in de favorieten op je gps. Hoogstens zou je een waypoit kunnen maken voor de plaats waar je samen wilt eten over de middag, of zo iets, een stopplaats dus. Een rijder kan in geval van calamiteit dan de snelste weg naar het volgende waypoint nemen.

Route afwerken op BaseCamp

Dubbelklik op je gemaakte route om het venster 'eigenschappen' op te roepen.

Je ziet nu onder het tabblad 'Eigenschappen' een lijst met al je routepunten. (Het aantal routpunten is heel belangrijke om op alle gps-toestellen eenzelfde route te verkrijgen.)

Klik op het tweede routepunt, in bovenstaand voorbeeld "Autocenter Breine2". Houd de SHIFT toets ingedrukt en met ingedrukt SHIFT-toets klik je op het voorlaatste routepunt.

Alle routepunten, behalve het eerste en het laatste zijn nu geselecteerd. Klik nu met de RECHTER-muisknop op deze lijst routepunten in kies 'Niet waarschuwen bij aankomst (punt maken). (zie onderstaande afbeelding)
Op dergelijke wijze kan je zonder veel problemen echt lange ritten maken.

Als dit gebeurt is, zoom voldoende in en dubbelklik je op elk punt. Controleer goed of elk punt wel degelijk op een wegligt (en niet naast de weg...).

Om minder of zelfs niet afhankelijk te zijn van de instellingen van de rijder zijn gps, klik je met de RECHTER-muisknop nogmaals op de route en kies 'duplicaat maken'.

Dubbelklik vervolgens op het duplicaat van je route en wijzig zowel het activiteitenprofiel (naar bijvoorbeeld auto, of ...) en de kleur. Zo kan je makkelijk fouten kan operken.

Die verschillen kan je wegwerken. Daarvoor gebruiken we toets "I" = invoegen (potlood met een +). Zodra je met dit gereedschap in de buurt van je eerder gemaakt route gaat, verschijnt een dikke grijze lijn (tussen welke punten je wenst in te voegen). (zie eerder...)

Herhaal dit met verschilende activiteitenprofielen tot je steeds dezelfde route bekomt. De instellingen op de gps van de rijder zullen nu niet langer een andere route veroorzaken als je dit duplicaat verspreidt voor je motorrit.

Route exporteren

Makelijkst is het om de map met je nieuwe route te exporteren...

en kies waar je dit gpx-bestand wilt.

Route overzetten naar gps-toestel

Sluit het gps-toestel aan. Zoek de map met de naam 'GPX'.

Sleep je gpx-bestand in de map 'GPX' van je Garmin.

Garmin gps opkuisen

deel 1 ZONDER aansluiting op computer
Reisplanner -> wis-> selecteer de routes die je wenst te wissen
(De routes zijn daarmee nog steeds niet echt verwijderd)

deel 2 GPS aansluite aan de computer
alles weggooien in de map GPX (alle gpx-bestanden)
ook in archive-map; alles mag weg

deel 3 GPS (zonder computer)
controleren of de routes effectief verdwenen zijn (zou moeten zo zijn)

 

 

verslag GPS uiteenzetting, georganiseerd door TA-WVL
op vrijdag 18 oktober 2013

Garmin Express®

Dit programma regelt alle updates van je gps-toestel.


Het grote nadeel van dit programma is dat dit programma enkel de kaarten van de gps update en niet de kaart op je computer (Basecamp). Die kaart wordt wel telkens bijgewerkt als het gps toestel aangesloten is. Werk je vaak met Basecamp zonder dat de gps is aangesloten, installeer je beter het programma "Mapupdater".

Garmin Mapupdater

Dit programma kan je downloaden op het internet, onder meer op http://www.mywaypoint.nl/page/faq/artikel/293 .
Download dit programma en installeer met de gps aangesloten.
Belangrijk is dat je tijdens de installatie klikt op de knop "installatieopties". Je komt dan op volgend venster:

In dit venster kan je kiezen om de kaarten "Op toestel en computer installeren". Die recente kaarten worden dan beschikbaar voor zowel Mapsource als Basecamp.
Deze installatie neemt wel wat ruimte in beslag op je computer en kan een hele tijd duren.

 

Garmin gps toestel


Onder Extra > Instelling > Systeem > Over vind je de softwareversie van het toestel.

Soms twijfel je over de schrijfwijze van een bestemming. Onder Waarheen > Adres > Gemeente > Straatnaam
Typ je enkele letters van de straatnaam gevolgd door OK: je krijgt een lijst met alle straten die beginnen met die letters.

Zoeken Nabij is ook bruikbaar terwijl je nog niet in die buurt bent. Kies "Een andere plaats", geef de naam van de gewenste plaats in en zoek er wat je wilt...

Meerder punten toevoegen
Na je bestemming ingevoerd te hebben, kan je door bovenaan (in de bovenste balk) te klikken het volledige traject zien.
Wil je een extra tussenpunt toevoegen, zou je "Steden" kunnen gebruiken als je geen straten kent. Helaas dit leid je naar het centrum.
Kies beter Waarheen > "zoek op kaart". Je kan dan aanduiden op de kaart waarheen je wilt rijden. Zoom echter voldoende in, anders zou je op de verkeerde rijrichting van de autosnelweg kunnen terecht komen, met als gevolg af rijden, terugrijden tot punt, terug afrijden,...
Alles onder het menu Waarheen kan gebruikt worden als tussenpunt.

Coördinaten
Belangrijk is het juiste formaat bij gebruik van coördinaten!
Vraag ook telkens eerst "kaart vragen" voor je op "Ga" klikt, misschien is je coördinaat midden in zee...

Triplog
Met Waarheen > Eigen routes> ... kan je je routes wissen, doch op die wijze staan de routes nog steeds op je gps toestel.

Wil je ze echt kwijt, gan dan naar "Extra" > "mijn gegevens" en wis de gegevens
of via de PC onder verkenner gaan zoeken naar de map gpx en de temporary files verwijderen.

Blijven duwen op "Terug" breng je naar het beginscherm.

Een gereden route opslaan
Onder "Extra > mijn gegevens > beheer triplog > huidige triplog" kan je kiezen voor opslaan als route. Dit kan ook op de computer... zie verder.

terug naar boven

Basecamp

Dit programma kan je gratis downloaden. Het toont wel geen detail van de straten zonder een Garmin gps aangesloten. De eerste keer dat je Basecamp gebruikt kan het wel even duren voor de kaarten geïmporteerd zijn uit je gps. Als er voldoende ruimte is kan je zeker overwegen om de kaarten blijvend op je computer te installeren met Mapupdater (zie boven).

De bibliotheek binnen Basecamp is "Mijn verzameling" (linksboven). Met Mapsource kon je slechts 1 route zien, Basecamp toont je er meerdere.
Maak een logische opbouw, met submappen. Klik hiertoe op een hoofdmap, ga naar "Bestand > Nieuw > Lijstmap.
De mapjes kan je wijzigen van plaats, naam, kan je wissen...

Nieuwe route aanmaken
Kies Bestand > Nieuw > Route, geef je route een naam. Je krijgt onderstaand venster:

Vink "Dit venster niet opnieuw weergeven" aan, maar gebruik dit venster verder NIET. Zodra het venster gesloten is, krijg je een potlood.

Voor je begint je route te maken, controleer je best eerst de instellingen onder Bewerken > Opties. Onder Activiteitenprofiel, in het tabblad Routebepaling kies je misschien beter "Kortere afstand". Bij "Te vermijden" vink je beter niet te veel aan.

Na het instellen van de gewenste opties kan je starten met het beginpunt te tekenen.
Een lijn hang vast aan je beginpunt. Teken een volgend punt... (mag dichtbij, mag veraf...).
Blijf met het eindpunt voldoende ver van het beginpunt!

toets "H" = hand (= kaart verschuiven)
toets "R" = route (potlood hangt daar aan)
toets "I" = invoegen (potlood met + ... om plaatselijk wegen aan te passen)
toets "M" = move = punt verplaatsen (klik op bestaande route en versleep)
ESC : stopt project tekenen / stopt met verplaatsen

Als je route klaar is dubbelklik je op je route (links-onder de Bibliotheek) en kies "Eigenschappen". Je kan nu een naam geven zoals die ook zal te lezen zijn op de gps, je kan een kleur kiezen voor de weergave in BaseCamp...
Interessant kan ook zijn dat er niet steeds een melding gegeven wordt als je een punt voorbij rijdt... Selecteer het tweede punt tot en met de voorlaatste; rechtermuisklik en kies "Niet waarschuwen bij aankomst".

Het tabblad "Routeaanwijzingen" toont het aantal kilometers.
Daarna kan je de route verplaatsen naar de gewenste map.

Een gereden treffen bijhouden
Selecteer de route en sleep die naar de gewenste map binnen je Bibliotheek (linksboven in BaseCamp).
Of je kan ook rechtsklikken, tonen op kaart, de fouten uithalen door met R toets de route opnieuw over te tekenen...

BackUp
Bestand > Back-Up... maakt een back up, bij voorkeur op een externe harde schijf, USB-stick...
Bestand > Herstellen zorgt om je back up opnieuw op je computer te krijgen.

Importeren
Duid eerst aan waar je importeren terecht moet komen, en kies pas daarna "Bestand > Importeer".

Route downloaden van internet
Het probleem bij gedownloade routes is de kaartversie, wat is de kaartversie?
Klik met de rechtermuisknop op de route en maak een "Duplicaat". Laat dit duplicaat herberekenen met jouw kaarten... en pas aan waar beide routes afwijken...

Zoeken binnen BaseCamp
Zoeken binnen BaseCamp is niet het beste onderdeel van BaseCamp. Dit zou beter kunnen door te starten met een komma, gevolg door de straatnaam en opnieuw een komma, gevolgd door de gemeent : ", straatnaam,gemeent"...

Klik hier voor een handleiding over Basecamp.

Met dank aan Nico van Motorcenter-Westhoek.

terug naar boven